Categories
View Blogs in Gujarati Investment Services Gujarati

યુ.એસ. માં રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીના સંદર્ભમાં આવનારા સમયમાં યુ. એસ. ઇક્વિટી માર્કેટમાં રોકાણ કરવા માટેની વ્યૂહરચના.

રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી કયારે થવાની છે અને તેની નાણાંકીય બજાર ઉપર શું અસર થઇ શકે છે?

 • ચૂંટણીઓ મુખ્યત્વે ૩ અને ૪ નવેમ્બરના રોજ મતદાન માટે સુનિશ્ચિત થયેલ છે.
 • તેમ છતાં મતદારો પોતાનો મત પોસ્ટલ બેલેટ દ્વારા એક કે બે અઠવાડિયા સુધી સંબંધિત રાજ્યો માટેની નિર્ધારિત માર્ગદર્શિકા મુજબ આપી શકશે. ચૂંટણીના પરિણામોનું સ્પષ્ટ ચિત્ર ૨ થી ૩ અઠવાડિયા સુધીમાં ઉપલબ્ધ થઈ શકશે કારણ કે થોડા રાજ્યોમાં પોસ્ટલ મતદાન ૨૦ નવેમ્બર સુધી ચાલુ રહેવાનું છે.
 • મતદાનના દિવસોથી જ ચુંટણીના પરિણામનું રૂખનો અંદાજ મેળવી શકાશે. મતદાન પ્રક્રિયા પહેલાના અને પછીના પરિણામોના વલણો શેરોના ભાવની ચાલમાં દેખાવાનું શરૂ થઈ જઇ શકે છે.

યુ.એસ. માર્કેટ્સમાં આવા સમયમાં રોકાણ કરવા માટેની વ્યૂહરચના શું હોવી જોઇએ?

 • આવા અનિશ્ચિતતા ના સમયમાં રોકાણ કરવા માટે, અમે માનીએ છીએ કે ખરીદીની સરેરાશ ખર્ચની પદ્ધતિને અનુસરવું શ્રેષ્ઠ છે.
 • રોકાણકારે ૨૯ ઓક્ટોબરથી રોકાણ શરૂ કરીને (જ્યારે મતદાનની આગાહીઓ શરુ થઇ શકે છે.) ૨૫ નવેમ્બર સુધી રોકાણ ચાલુ રાખવુ જોઈએ(જ્યારે પરિણામ એકદમ સ્પષ્ટ થઇ શકે છે.).
 • ઉપર મુજબની બંને તારીખો ની વચ્ચે ૨૦ ટ્રેડિંગ સત્રો હશે (બંને દિવસો સહિત) જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ રોકાણ કરી શકશે.
 • અમારું માનવું છે કે લાંબા ગાળાના રોકાણનો અભિગમ ધરાવતા રોકાણકારે માર્કેટની ચડ- ઉતરની સરેરાશે રોકાણ કરવા માટે, ૨૦ સમાન હપ્તામાં રોકાણ કરવું જોઈએ.
 • આયોજિત રોકાણની ઝડપ વધારવા અથવા ઘટાડવા માટે અપવાદરૂપ સંજોગોમાં આપણૅ વ્યૂહરચનાને સુધારી શકીએ છીએ.

યુ.એસ. બજારોમાં રોકાણ કરવા માટે અમારા પ્લેટફોર્મની મુલાકાત લો.
https://ashutoshfinserv.vested.co.in/
કોઈ પણ વધુ વિગત માટે,
અમારો સંપર્ક કરો :
સંપર્ક નંબર: +૯૧ ૮૫૧૧૨ ૨૦૨૦૫ / +૯૧ ૯૩૭૭૩ ૩૫૯૫૯
ઇમેઇલ: relationship@ashutoshfinserv.com
નાણાંકીય જગતની અદ્યતન માહિતી મેળવવા માટે અમોને Ashutoshfinserv યુ –ટ્યુબ ચેનલ અને સોશીયલ મીડિયાના પ્લેટફોર્મ  FACEBOOKINSTAGRAMYOUTUBETWITTER & LINKEDIN અમને ફોલો કરો.
અમે એન.આર.આઈ.ને આકર્ષક શરતો સાથે વૈશ્વિક સ્તરે એન.આર.આઈ. સેવાઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અમારા રેફરલ પાર્ટનર્સ બનવા માટે આમંત્રણ આપીએ છીએ.
ડિસ્ક્લેમર: ઉપરોક્ત સંદેશ દ્વારા કોઈ પણ રીતે રોકાણની સલાહ આપવાનો અમારો ઇરાદો નથી તે માત્ર જ્ઞાનના પ્રચાર પ્રસારના સારા ઈરાદાથી કરવામાં આવેલો અભ્યાસ છે. રોકાણ કરતાં પહેલાં કૃપા કરીને ઓફર દસ્તાવેજ કાળજીપૂર્વક વાંચો.

Categories
Investment Services

Strategy For Investment In U.S. Equity In The Wake Of Upcoming Presidential Elections

WHEN ARE THE U.S. PRESIDENTIAL ELECTIONS AND WHAT IMPACT CAN IT HAVE ON THE FINANCIAL MARKETS?
 • The elections are primarily scheduled on November 3 & 4 for voting in person.
 • However, voters can also vote through postal ballots for a week or two after that as per the guidelines laid for the respective states. A clear picture could be available within 2-3 weeks after that since the postal voting will continue till November 20 in a few states.
 • The result trends of the election could be figurable from the voting days itself. The trends of the results before and after the voting process may start becoming visible in the price movements of the stocks.
WHAT COULD BE THE STRATEGY FOR INVESTING IN U.S. MARKETS IN SUCH TIMES?
 • To invest in such uncertain times, we believe that it is best to follow the system of averaging the costs of acquisition.
 • An investor can begin investing from October 29 (when the poll predictions could begin) and continue till November 25 (when the result could be fairly clear).
 • There will be 20 trading sessions between the above two dates (including the two days) when someone can park the investments.
 • We believe that an investor with a long term approach should spread the investment equally in 20 installments to average out the market volatility.
 • We can revise the strategy in an exceptional scenario by accelerating or deaccelerating the planned investments.
To invest in U.S. markets, visit our platform: https://ashutoshfinserv.vested.co.in/ For any further details, Contact us: Mobile: +91 85112 20205 / 93773 35959 Email: relationship@ashutoshfinserv.com Follow us using AshutoshFinserv on: FACEBOOKINSTAGRAMYOUTUBETWITTER & LINKEDIN. We invite NRIs to become our REFERRAL PARTNERS for promoting NRI Services globally with attractive terms. Disclaimer: We do not intend to provide any investment advice in any manner through the above message. It is only a knowledge-sharing exercise in good faith.
Categories
NRI Services

Burning Questions Of UAE & Other Gulf Countries Non-Resident Indians (NRIs)

Q.  How are NRIs from UAE/Gulf countries different from NRIs in US, UK, Canada, Australia, etc.?
UAE & Gulf Country NRIs Other Country NRIs (U.S.A., U.K., Canada, Australia, etc.)
1. No citizenship entitlements Gradual progression towards citizenship.
2. High probability of returning back to India. Low probability of returning back to India.
3. Investments are mainly concentrated towards India. Limited exposure to investments in India.
Q.  What should a person do before leaving India to become an NRI?
 • Execute documents with banks to redesignate Resident Indian bank accounts to NRO A/c.
 • Execute documents to open a NRE bank account.
 • Execute documents to redesignate status in investments like Mutual Funds, Shares (Demat A/c), etc. to NRI status.NRI can continue holding shares purchased in the demat account on non-repatriable basis.
 • Open a NRE-PIS account if you want to trade in shares on a regular basis.
Q.  What should an NRI do before coming back to India from abroad permanently from compliance perspective? NRI returning to India for permanent settlement may continue to hold or own all types of foreign Assets
 • foreign currency,
 • foreign securities,
 • bank deposits,
 • Immovable properties if the same were held/owned by them when he was residing abroad for unlimited amount and for unlimited period, irrespective of the amount.
They are also allowed to gift such acquired property to any relative* including the person who is resident of India. Foreign Assets: Returning NRI are also allowed to purchase and sale the above mentioned foreign assets. However the payment for such purchase is to be made from Resident Foreign Currency (RFC) account maintained with bank in India for unlimited amount and for unlimited period, irrespective of the amount. An resident holding any foreign assets or has signing authority in any foreign account is compulsorily  required to  file the income tax return irrespective of the  amount of taxable income under Section 139(1). Procedure by NRI on Return to India:
Authorities Action
Insurance companies, Mutual Funds, shares held in companies Inform regarding the status of change from Non resident to Resident.
Bank Accounts Inform regarding the status of change from Non resident to Resident and convert the various bank accounts.
 
Old Bank Account New Bank Account
NRO Account Resident Saving Account
NRE Account Resident Savings account or Resident Foreign Currency Account(RFC) Account
FCNR Account Can be continued till maturity
Taxability of returning NRI Bank Interest Income
Account R & OR R but NOR  Non Resident
FCNR Account Deposit* Taxable Exempt Exempt
RFC Account Taxable Exempt Exempt
NRE Account converted to  Resident savings Account* Taxable** Taxable Not Applicable
NRE Account converted to RFC Account* Taxable Exempt Not Applicable
NRI are allowed to hold the FCNR and NRE term deposits till maturity with the      same interest rate, until completion of the term. **Interest is taxable in India from the date of return to India and conversion to Resident savings account. Note: Interest on any deposits & debenture interest taxable at concessional rate of 20% for returning NRI under section 115H. Q.  How can an NRI transfer the funds to India and take those funds back abroad?
 • Transfer can be made to NRO, NRE A/c of self or gift to relatives under Income Tax Act (section 56) or remittances to own account are tax free in India.
 • Transfer of funds abroad: From NRE A/c: Freely repatriable without limit From NRO A/c: Under the ‘Remittance of Assets’ scheme of RBI up to USD 1 million per person per year.
Q.  What are the Income Tax compliances that an NRI has to undertake?
 • Non resident under the Indian Income Tax Act.
 • Only income which is sourced from India is taxable in India.
 • Income Tax Return is required to be filed by a NRI only in respect of Indian Incomes on which appropriate taxes are to be paid or refund can be claimed.
 • Foreign Assets and foreign incomes of NRI are outside the jurisdiction of the Indian tax authorities
 • Who is required to file Income Tax return in India?
 1. Person whose income exceeds Rs. 2.5 lakhs in India (before giving effect of deductions under Chapter VI-A and certain capital gains exemptions).
 2. Person who wants to claim refund of any taxes which have been withheld (TDS deducted).
 3. Following categories of persons irrespective of the income:
  1. Deposited an amount exceeding Rs.1 crore in current accounts by any mode during the year.
  2. Has incurred electricity expenditure in aggregate exceeding Rs.1 lakh during the year.
Incurred an expenditure exceeding Rs. 2 lakh on travel out of India from Indian bank account during the year for himself or any other person. Q.  What are the issues faced by an NRI in buying/selling any immovable property in India with regard to procedural aspects?
 • Immovable property can be freely purchased and sold by NRI in India without any restriction through NRO bank A/c on a non-repatriable basis.
 • NRI cannot engage in real estate business in India, i.e. involving buying and selling on a regular basis to derive profit.
 • Sale proceeds of two residential house (purchased from foreign exchange) properties are repatriable without any limit. Further sale of residential properties will fall within the remittance of assets scheme for NRI.
How is income on sale of immovable property taxed for NRI in India?
Type of Income Taxation levy for NRI TDS rate (withholding tax rate)
Sale of Immovable Assets including Agricultural Land located within specified area. Period of holding more than 2 years – Long Term Capital Gain. 20% Tax after indexation on Capital Gain.  (U/s. 112) 20% on the capital gains (U/s. 195)
Period of holding less than 2 years – Short Term Capital Gain. At slab rates. (U/s. 112) 30% + surcharge (if applicable) (U/s. 195)
Q.  What are the most suitable investment options for an NRI in India?
 • Fixed Income Investments:
  • Fixed deposits of reputed companies in India through NRO bank A/c
  • NRE Fixed Deposits
 • FCNR term deposits
 • Equity Investments:
  • Investment in equity shares
  • Investment in Equity Mutual Funds
  • Investment in Portfolio Management Services (PMS)
Q.  Why should an NRI invest in $ terms to maintain global diversification in the investment portfolio?
 1. Participate in the best global corporations
 2. Geographical Portfolio Diversification
 3. U.S. Dollar denominated exposure
 4. Attractive Valuations
 5. Corpus for foreign currency expenditures
 6. Rich dividend yield
U.S. Dollar denominated exposure
 • Depreciation of the Indian Rupee in the last few years.
July 2014 July 2015 July 2016 July 2017 July 2018 July 2019 July 2020
60.555 63.988 66.655 64.200 68.460 68.875 74.918
Indian Rupee has depreciated against the US$ at the rate of 3.61% p.a. on a compounded basis in last six years. Q.  How can an NRI invest in $ terms to maintain global diversification in the investment portfolio? Q.  What are the differences between a Mutual Fund and a Portfolio Management Service (PMS)?
Equity based Mutual Fund Equity based PMS
1. No requirement of any Account. 1 Operations by a Portfolio Manager through PIS Account.
2. Taxation on each sale Short term gain : 15%Long term gain : 10%On dividend income: Tax free in the hands of Mutual Fund. 2 Taxation: On sale Short term gain : 15%Long term gain : 10%On dividend income: 20%.
3 Restrictions: Restriction on percentage of allocation by the fund towards a particular script or sector. 3 Restrictions: (On repatriable basis) Sectoral and company specific caps for NRI.
4 Minimum Investment: Rs. 500 4 Minimum Investment: Rs. 50 lakhs
5 Inflow or outflow by other investors has an impact on the investment. 5 There is no impact of transactions of other investors on our investment.
Q.  What is a Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) and how does it impact an NRI?
 • Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) is agreements entered into between countries, between India and another foreign state.
 • The basic objective is to avoid, taxation of income in both the countries (i.e. Double taxation of same income) and to promote and foster economic trade and investment between the two countries.
 • ALL BENEFITS of DTAA are available to respective Tax residents. To become a tax resident of UAE, stay in UAE should exceed 183 days in the relevant calendar year.
Q.  What are the tax concessions available in DTAA for an NRI from UAE/Gulf Countries? Major Tax concession in DTAA with U.A.E., Oman, Qatar & Kuwait
 • Capital Gains on sale of Mutual Funds (Debt based or Equity based being short term or long term) and bonds cannot be subjected to tax in India for tax residents of UAE.
  • ITO (IT) 2(1) Mumbai vs. Shri Satish Beharilal Raheja ITA NO.4627/Mum/2009
  • The Dy. Commissioner of Income-tax (International Taxation) Kochi vs. Sri.K.E.Faizal ITA No.423/Coch/2018
Rates under Indian Income Tax Type of income in India
Dividend Interest
20% + Surcharge (If applicable) Slab rates
Concessional Rates in DTAA
Sr. No. Country of tax residence Type of income in India
Dividend Interest
1  UAE 10% 12.50%
2  Oman 12.50% 10%
3  Saudi Arabia 5% 10%
4  Kuwait 10% 10%
5  Qatar 10% 10%
Q.  Can an NRI from UAE take Insurance policy from India and is it worth taking? Following options of insurance are available in India for an NRI:
 • ULIP – An Insurance plan combining the features of investment (as per the choice of policyholder) and insurance risk cover over the life of the insured.
 • Guaranteed Return Income Plans – A lucrative Insurance plan for retirement planning, assuring tax free return of premium payments at an attractive rate of return in future, in parts or full along risk cover over the life of the insured.
 • Term Plans – An affordable insurance plan, providing financial protection to the nominee in case of death of the person insured.
Please feel free to discuss your concerns and contact us at: Mobile: +91 70435 93388 / 70430 88859 Email: nris2@ashutoshfinserv.com Please forward this message to your friends, relatives and contacts who could be interested. Follow us using Ashutoshfinserv at FACEBOOKINSTAGRAMYOUTUBETWITTER & LINKEDIN to receive all the latest information from finance world. We invite NRIs to become our REFERRAL PARTNERS for promoting NRI Services globally with attractive terms.
Categories
View Blogs in Gujarati NRI Services

યુ. એ. ઈ. તથા અન્ય અખાત દેશોમાં રહેતા બિન-નિવાસી ભારતીયો (NRI’s) માટે.

અમોએ તાજેતરમાં યુ.એ.ઇ. અને અન્ય અખાત દેશોના બિન-નિવાસી ભારતીયો માટે “યુ.એ.ઇ. તથા અન્ય અખાત દેશોના એનઆરઆઈ ને મુંઝવતાપ્રશ્નો” વિષય પર વિશેષરૂપે એક વેબીનારનું આયોજન કર્યું હતું. અમે આ વેબિનારમાં પૂછાયેલા પ્રશ્નો અને તેને સંબંધિત જવાબો આ સાથે પીડીએફ ફાઈલમાં શેર કરી રહ્યાં છીએ જે તમો તમારા મિત્રો, સંબંધીઓ અને યુ.એ.ઇ. તથા અન્ય અખાત દેશોમાંના સંપર્કો સાથે શેર કરી શકો છો. તદુપરાંત, અમોએ તાજેતરમાં બિન નિવાસી ભારતીયો (NRI’s) માટે અન્ય વિષયો પર વેબિનારનું આયોજન કરેલું હતું તે વેબિનારની લિંક્સ પણ આ સાથે શેર કરી રહ્યાં છીએ. બિન નિવાસી ભારતીયો (NRI) માટે મહત્વના નીતિનિયમો અને વર્તમાન સમયમાં નોન રેસીડેન્ટ ઇન્ડિયન માટે રોકાણની તર્કસંગતતા. https://youtu.be/hQXZll75HK4 ફાઇનાન્સ એક્ટ ૨૦૨૦ માં બિન નિવાસી ભારતીયો (NRI) માટે ટેક્ષેસનમાં કરવામાં આવેલા સુધારાઓની માહિતી. https://youtu.be/0JJJPkLlO6w બિન નિવાસી ભારતીયો (NRI) માટે તમામ પ્રકારની નાણાકીય અને કરવેરાની સેવાઓ એક જ સ્થળે ઉપલબ્ધ છે.
 1. નોન રેસીડેન્ટ ઇન્ડિયન (NRI) માટે ભારતમાં અને ભારતની બહાર રોકાણ માટેના ના વિકલ્પો અ. ભારતના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ. બ. પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સેવાઓ (પીએમએસ). ક. યુએસ ઇક્વિટી. ડ. પ્રતિષ્ઠિત કંપનીઓની ફીકસડ ડીપોઝીટ.
 2. નોન રેસીડેન્ટ ઇન્ડિયન (NRI) માટે ભારતમાં તમામ પ્રકારના વિમાઓની સેવાઓ.
 3. ભારતીય ઇન્કમટેક્ષ કાયદા હેઠળ સંપૂર્ણ કાર્યવાહી .
 4. વિદેશના ઇન્કમટેક્ષ કાયદા હેઠળ કરવાની થતી કાર્યવાહી માટેના આવક અને મિલકતો અંગેનો સંયુકત રિપોર્ટ.
 5. ફેમા અને આરબીઆઈના નીતિ નિયમો મુજબ નોન રેસીડેન્ટ ઇન્ડિયન (NRI) સલાહ.
તમારા માટે જરૂરિયાતની બાબતોની ચર્ચા કરવા અમારો સંપર્ક કરો. સંપર્ક નંબર: +૯૧ ૭૦૪૩૫૯૩૩૮૮ / +૯૧ ૭૦૪૩૦૮૮૮૫૯ ઇમેઇલ: nris2@ashutoshfinserv.com નાણાંકીય જગતની અદ્યતન માહિતી મેળવવા માટે અમોને Ashutoshfinserv યુ –ટ્યુબ ચેનલ અને સોશીયલ મીડિયાના પ્લેટફોર્મ  FACEBOOKINSTAGRAMYOUTUBETWITTER & LINKEDIN અમને ફોલો કરો. અમે એન.આર.આઈ.ને આકર્ષક શરતો સાથે વૈશ્વિક સ્તરે એન.આર.આઈ. સેવાઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અમારા રેફરલ પાર્ટનર્સ બનવા માટે આમંત્રણ આપીએ છીએ.
Categories
NRI Services

For Non-Resident Indians Based In U.A.E. & Other Gulf Countries

We had recently organized a webinar exclusively for Non-Resident Indians of U.A.E. & Other Gulf Countries on the topic ‘BURNING QUESTIONS OF U.A.E. & OTHER GULF COUNTRIES NRIs’. We are sharing with you the questions asked in the session along with relevant answers which you can share with your friends, relatives and contacts in U.A.E. & Other Gulf Countries. Link of  Question and Answer We are also sharing our other webinar links that we had recently conducted for Non-Resident Indians on the topics: IMPORTANT REGULATIONS & INVESTMENT RATIONALE FOR NRI IN PRESENT TIMES: https://youtu.be/hQXZll75HK4 OVERVIEW OF NRI TAXATION WITH RECENT AMENDMENTS IN FINANCE ACT. 2020: https://youtu.be/0JJJPkLlO6w We are a one stop solution for NRI for all financial & taxation needs providing the below mentioned services:
 1. Investment options in India and aboard for NRI.  a. Mutual Funds in India.  b. Portfolio Management Services (PMS).  c. US Equity. d. Fixed deposits of reputed companies.
 2. All types of Insurance offerings in India for NRIs.
 3. Complete Indian income tax compliance.
 4. Preparing consolidated report for Indian income and assets for Foreign tax compliance.
 5. Advising to NRI as per the rules and regulations of FEMA & RBI.
Please feel free to discuss your concerns and contact us at: Mobile: +91 70435 93388 / 70430 88859 Email: nris2@ashutoshfinserv.com Follow us using Ashutoshfinserv at FACEBOOKINSTAGRAMYOUTUBETWITTER & LINKEDIN to receive all the latest information from finance world. We invite NRIs to become our REFERRAL PARTNERS for promoting NRI Services globally with attractive terms.
Categories
View Blogs in Gujarati Investment Services Gujarati

બજાજ ફાઇનાન્સ લિમિટેડની ફિક્સ ડીપોઝીટના વ્યાજના દર તા. ૦૨ નવેમ્બર, ૨૦૨૦ થી ઘટાડવામાં આવશે.

બજાજ ફાઇનાન્સ લિમિટેડની ફિક્સ્ડ ડીપોઝીટના વ્યાજના દર તા. ૦૨  નવેમ્બર, ૨૦૨૦ થી ઘટાડવામાં આવશે. વ્યાજના દરમાં ઘટાડો થાય તે પહેલા રોકાણ કરો બજાજ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ અત્યાર સુધીમાં તેમની એફડી પર સૌથી આકર્ષક વ્યાજ દર ઓફર કરે છે અને હાલમાં મળેલ સમાચાર મુજબ બજાજ ફાઇનાન્સ લીમીટેડ તા. ૦૨ નવેમ્બર, ૨૦૨૦  સુધીમાં વ્યાજનો દર ઘટાડશે અને તેમાં ૦.૭૦% થી ૦.૯૦% સુધીનો ઘટાડો થવાની ધારણા છે. બજાજ ફાઇનાન્સ ની ફિક્સ્ડ ડીપોઝીટની વિશિષ્ટ લાક્ષણીક્તાઓ
 • ૦૧ નવેમ્બર, ૨૦૨૦ સુધી ૫ વર્ષની ફિક્સ્ડ ડીપોઝીટ માટે ૭.૧૦% સુધીની ઓફર.
 • માસિક, ત્રિમાસિક, અર્ધ વાર્ષિક અને વાર્ષિક ધોરણે વ્યાજ મેળવો.
 • વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે ૦.૨૫% વધારાનો વ્યાજનો દર.
 • CRISIL દ્વારા FAAA અને ICRA દ્વારા MAAA નું ઉચ્ચતમ સલામતી રેટિંગ્સ.
બજાજ ફાઇનાન્સ નું સ્ટોક માર્કેટ કેપિટલાઈઝેશન રૂ. ૧,૯૪,૭૫૬ કરોડનું છે જયારે SBI નું રૂ.૧,૮૦,૫૦૦ કરોડ નું છે.
 • બિન નિવાસી ભારતીય(NRI) પણ એનઆરઓ બેંક ખાતાનો ઉપયોગ કરીને રોકાણ કરી શકે છે.
 • ફિક્સ્ડ ડીપોઝીટની પાકતી મુદતે મળતી રકમ સીધી જ ખાતામાં જમા થઇ જાય છે.
સંપર્ક કરો:- મોબાઇલ: +૯૧ ૮૫૧૧૨ ૨૦૨૦૫ / ૯૩૭૭૩ ૩૫૯૫૯ ઈમેઈલ: relationship@ashutoshfinserv.com નાણાંકીય જગતની અદ્યતન માહિતી મેળવવા માટે અમોને Ashutoshfinserv યુ –ટ્યુબ ચેનલ અને સોશીયલ મીડિયાના પ્લેટફોર્મ  FACEBOOKINSTAGRAMYOUTUBETWITTER & LINKEDIN અમને ફોલો કરો. અમે એન.આર.આઈ.ને આકર્ષક શરતો સાથે વૈશ્વિક સ્તરે એન.આર.આઈ. સેવાઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અમારા રેફરલ પાર્ટનર્સ બનવા માટે આમંત્રણ આપીએ છીએ.
Categories
Investment Services

Interest Rates On Fixed Deposits Of Bajaj Finance Ltd. Set To Decline From 02nd Nov, 2020

Interest rates on fixed deposits of Bajaj Finance Ltd. set to decline from 02nd Nov, 2020. INVEST BEFORE THE INTEREST RATES ARE REDUCED Bajaj Finance Ltd. is so far offering the most attractive interest rates on their FDs and it is now in news that Bajaj Finance is going to reduce ROI by 2nd Nov, 2020 and it is expected to reduce by 0.70% to 0.90% down. Highlighted features of Bajaj Finance – Fixed Deposit:
 • Offering upto 7.10% for 5 years of deposit till 01st Nov, 2020.
 • Receive interest monthly, quarterly, half yearly and annually.
 • 0.25% extra for Senior citizens.
 • Highest safety ratings of FAAA by CRISIL and MAAA by ICRA.
Stock market capitalization of Bajaj Finance is 1,94,756 Cr. where as SBI is 1,80,500 Cr.
 • NRI can also invest from NRO bank account.
 • Automatic credit of funds on maturity.
Inquire at: Mobile: +91 85112 20205 / 93773 35959 Email: relationship@ashutoshfinserv.com Follow us using AshutoshFinserv on: FACEBOOKINSTAGRAMYOUTUBETWITTER & LINKEDIN. We invite NRIs to become our REFERRAL PARTNERS for promoting NRI Services globally with attractive terms.
Categories
View Blogs in Gujarati Investment Services Gujarati

રહેવાસી ભારતીયોની સાથો-સાથ બિન નિવાસી ભારતીયો(NRI) ના વ્યક્તિગત રોકાણોમાં નાણાંકીય મિલકતોના રોકાણમાં નોંધપાત્ર વધારો

નાણાંકીય મિલકતો શું છે? – નાણાંકીય મિલકત એટલે કે બાંધી આવકના રોકાણો, ઈક્વિટી આધારિત રોકાણો, વીમા, ડીમેટ ના સ્વરૂપમાં કીમતી ધાતુઓ વગેરેમાં રોકાણ. નાણાંકીય મિલકતોના રોકાણમાં તાજેતરના સમયમાં નોંધપાત્ર વધારો થવાની શરૂઆત થઇ છે. ભૌતિક મિલકતો શું છે? – ભૌતિક મિલકત એટલે કે સ્થાવર મિલકત (જમીન –મકાન) અને કિમતી ધાતુઓ (સોના & ચાંદી) માં રોકાણ. આ એક ઘણા સમયથી ચાલ્યો આવતો રોકાણ માટેનો એક અગત્યનો વિકલ્પ છે. નાણાંકીય મિલકતોના વધતા પ્રભુત્વનું કારણ. ભૌતિક મિલકતોમાં વર્તમાન સમયમાં મર્યાદિત વળતરની તક – ભારતમાં સ્થાવર મિલકતોની ઉપલબ્ધતા અને અનિશ્ચિતતા ને ધ્યાનમાં લેતા ભૌતિક મિલકતમાં રોકાણ એ રોકાણ માટેનો એક આકર્ષક વિકલ્પ ગણી શકાતો નથી. – બાંધકામ કરેલી સ્થાવર મિલકતમાં વરસો વરસ ઘસારો થતો જાય છે અને તેને લીધે બાંધકામ કરેલી મિલકતની કિમતમાં પણ ઘટાડો થતો જાય છે. ભૌતિક મિલકતોમાં તરલતાનો પ્રશ્ન – હાલના સમયમાં, ભૌતિક મિલકતોની તરલતા ખાસ કરીને સ્થાવર મિલકતોની હાલની બજારની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને અત્યંત પડકારજનક બની રહી છે. – તેની તુલનામાં, કોઈપણ નાણાકીય મિલકતને કોઈપણ જાતના વધારાના પ્રયત્નો કર્યા વિના, ગમે ત્યારે, ગમે ત્યાંથી સરળતાથી વેચાણ કરી શકાય છે. ભૌતિક મિલકતોના સંચાલનની સમસ્યા – સ્થાવર મિલકતોની જાળવણી કરવી અને તેને સુરક્ષિત રાખવી એ ફક્ત સંસાધનોની જ માંગણી કરતું નથી, પરંતુ ઘણો સમય અને પ્રયત્નો પણ માંગી લે છે. – આપણા વ્યાવસાયિક અને અંગત જીવનના ભોગે કિંમતી સમય ફાળવવો અત્યંત મુશ્કેલ બની જાય છે. આગામી પેઢીનો અભિગમ – આગામી પેઢીમાં સ્થાવર મિલકતની જાળવણી માટેના રસનો અભાવ જોવા મળે છે. તદુપરાંત, તેઓ વ્યાપક વ્યાવસાયિક તકો શોધે છે અને કોઈ ચોક્કસ સ્થળ પૂરતા જ મર્યાદિત રહેવાનું પસંદ કરતા નથી. – આવી વિચારધારા સાથે વારસામાં મળતી સ્થાવર મિલકતોને દુરના સ્થળેથી જાળવણી કરવી અને તેનું વેચાણ કરવું વધુ મુશ્કેલ બને છે. નાણાંકીય જગતની અદ્યતન માહિતી મેળવવા માટે અમોને Ashutoshfinserv યુ –ટ્યુબ ચેનલ અને સોશીયલ મીડિયાના પ્લેટફોર્મ  FACEBOOKINSTAGRAMYOUTUBETWITTER & LINKEDIN અમને ફોલો કરો. અમે એન.આર.આઈ.ને આકર્ષક શરતો સાથે વૈશ્વિક સ્તરે એન.આર.આઈ. સેવાઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અમારા રેફરલ પાર્ટનર્સ બનવા માટે આમંત્રણ આપીએ છીએ.
Categories
Investment Services

Increasing Significance Of Financial Assets In Personal Investments For Residents As Well As Non-Resident Indians (NRI)

WHAT ARE FINANCIAL ASSETS?
 • Financial assets are investments in fixed income, equity, insurance, precious metals in dematerialized form, etc. They have started gaining increasing significance in the recent times.
WHAT ARE PHYSICAL ASSETS?
 • Physical assets are real estate & precious metals (gold & silver). They have been lucrative investment avenues pursued often over time.
REASONS FOR INCREASING SIGNIFICANCE OF FINANCIAL ASSETS
 • Limited Appreciation Opportunity in current times
 • Physical assets as an investment avenue is not considered very attractive considering the availability of abundant unutilized real estate in India.
 • Depreciation in constructed real estate properties leads to further erosion in value from an investment perspective.
Liquidity
 • In these challenging times, liquidating physical assets, especially real estate, is becoming extremely challenging considering the market scenario.
 • As compared to that, any financial assets can be liquidated virtually at anytime from anywhere without any major efforts.
Management
 • Maintaining & Safe-Keeping physical assets not only demands resources, but also a lot of time and efforts.
 • It becomes utmost difficult to spare precious time at the cost of our professional and personal life.
Next generation
 • The next generation is lacking the interest for managing physical assets. Moreover, they look for wider professional opportunities and do not prefer to remain confined to a particular geography.
 • With such an ideology, it becomes even more difficult to manage & liquidate inherited physical assets from a distant place.
Follow us using AshutoshFinserv on: FACEBOOKINSTAGRAMYOUTUBETWITTER & LINKEDIN. We invite NRIs to become our REFERRAL PARTNERS for promoting NRI Services globally with attractive terms.
Categories
View Blogs in Gujarati Income Tax And Estate Planning Services

ટીસીએસ ની જવાબદારી અંગેના પ્રશ્નો જવાબ તથા વ્યવહારુ ઉદાહરણો

 • ટીસીએસ કઈ રકમ પર લાગે છે?
ટીસીએસ ૫૦ લાખથી ઉપરની રકમ ઉપર જ લેવાનો છે એટલે કે કોઈ એક વ્યક્તિ પાસેથી માલના વેચાણ પેટે નાણાંકીય વર્ષ દરમ્યાન ૬૦ લાખ મળે તો ૫૦ લાખ બાદ કરીને ૧૦ લાખના ૦.૦૭૫% લેવાનો છે અને ૫૦ લાખથી રકમ વધે પછી દર મહીને મળેલ રકમ ઉપર ટીસીએસ ભરવાનો રહેશે. તા. ૦૧/૧૦/૨૦૨૦ પહેલા રૂ. ૫૦ લાખથી વધારેના માલનું વેચાણ કરેલું હોય (બીલ બનેલું હોય) અને તેનું પેમેન્ટ તારીખ ૦૧/૧૦/૨૦૨૦ પછી મળે તો પણ તેના ઉપર ૦.૦૭૫% ટીસીએસ કરવાનો થાય છે. ઉદા. તા. ૩૦/૦૯/૨૦૨૦ સુધી રૂ, ૫૦ લાખથી ઓછું વેચાણ કરેલ હોય તો:
તા. ૩૦/૦૯/૨૦૨૦ સુધીનું વેચાણ રૂ. ૩૫ લાખ
૨. તા. ૩૦/૦૯/૨૦૨૦ સુધી વેચાણ પેટે મળેલ રકમ રૂ. ૨૫ લાખ
૩. તા. ૦૧/૧૦/૨૦૨૦ પછી બનાવેલ વેચાણ બીલ રૂ. ૩૦ લાખ
ઉપરોકત સંજોગોમાં કુલ રૂ. ૬૫ (૩૫ + ૩૦ લાખ)  લાખનું વેચાણ એક જ વ્યક્તિને કરેલ હોવાથી તેમાં ટીસીએસની જવાબદારી ઉભી થશે. હવે જયારે બધીજ રકમ એટલે કે કુલ રૂ. ૬૫ લાખ મળી જશે ત્યારે રૂ. ૧૫ લાખ ની રકમ પર (રૂ. ૬૫ લાખ – રૂ. ૫૦ લાખ [ટીસીએસની કપાત માટેની મર્યાદા]) ૦.૦૭૫%  ટીસીએસની જવાબદારી થશે. ઉદા. તા. ૩૦/૦૯/૨૦૨૦ સુધી રૂ, ૫૦ લાખથી વધારે વેચાણ કરેલ હોય તો:
તા. ૩૦/૦૯/૨૦૨૦ સુધીનું વેચાણ રૂ. ૬૫ લાખ
૨. તા. ૩૦/૦૯/૨૦૨૦ સુધી વેચાણ પેટે મળેલ રકમ રૂ. ૩૦ લાખ
૩. તા. ૦૧/૧૦/૨૦૨૦ પછી બનાવેલ વેચાણ બીલ રૂ. ૨૦ લાખ
ઉપરોકત સંજોગોમાં કુલ રૂ. ૮૫ લાખનું વેચાણ એક જ વ્યક્તિને કરેલ હોવાથી તેમાં ટીસીએસની જવાબદારી ઉભી થશે. દા.ત. રૂ. ૮૫ લાખ – રૂ. ૫૦ લાખ (ટીસીએસની કપાત માટેની મર્યાદા) = રૂ. ૩૫ લાખ ની રકમ. હવે જયારે ખરીદનાર પાસેથી બધી રકમ મળે ત્યારે રૂ. ૩૫ લાખ પર ૦.૦૭૫%  ટીસીએસની જવાબદારી થશે.  ઉદા.  તા. ૩૦/૦૯/૨૦૨૦ સુધી ખરીદનાર પાસેથી રૂ, ૫૦ લાખથી વધારે ની રકમ મળેલ હોય તો:
તા. ૩૦/૦૯/૨૦૨૦ સુધીનું વેચાણ રૂ. ૬૫ લાખ
૨. તા. ૩૦/૦૯/૨૦૨૦ સુધી વેચાણ પેટે મળેલ રકમ રૂ. ૫૫ લાખ
૩. તા. ૦૧/૧૦/૨૦૨૦ પછી બનાવેલ વેચાણ બીલ રૂ. ૨૦ લાખ
 ટીસીએસની જોગવાઈ તા. ૦૧/૧૦/૨૦૨૦ થી અમલી બનેલ હોય આ તારીખ પહેલા જે રકમ મળેલ હોય તેના પર ટીસીએસની લેવાનો થતો નથી. ઉપરોકત સંજોગોમાં કુલ રૂ. ૮૫ લાખનું વેચાણ એક જ વ્યક્તિને કરેલ હોવાથી તેમાં ટીસીએસની જવાબદારી નીચે મુજબ ઉભી થશે. દા.ત. રૂ. ૮૫ લાખ(૬૫+૨૦) – રૂ. ૫૫ લાખ (તા. ૦૧/૧૦/૨૦૨૦ પહેલા મળેલ રકમ) = રૂ. ૩૦ લાખ ની રકમ જયારે ખરીદનાર પાસેથી મળે ત્યારે રૂ. ૩૦  લાખ પર ૦.૦૭૫%  ટીસીએસની જવાબદારી થશે.
 • ટીસીએસ જીએસટી (GST) સહીત ની રકમ પર કે જીએસટી(GST) વગર ની રકમ પર લેવાનો રહેશે?
ઇન્કમટેક્ષ દ્વારા આપવામાં આવેલ FAQ પ્રમાણે ટીસીએસ જીએટી(GST) સહીત ની રકમ પર લેવાનો રહેશે.
 • કયા પ્રકારના વ્યવહારો પર ટીસીએસ લેવાનો થશે નહિ?
એક્સપોર્ટ અને ઈમ્પોર્ટના વ્યવહારો તથા કાયદાની અન્ય કોઈ કલમ હેઠળ પાર્ટીનો ટીડીએસ કાપવાનો થતો હોય અથવા ટીસીએસ કલેક્ટ કરવાનો થતો હોય તો તેના ઉપર ટીસીએસ લેવાનો થશે નહી.
 • ટીસીએસ ની રકમ જમા ક્યારે કરવાની થશે?
આ ટીસીએસની ૦.0૭૫% લેખે જે રકમ મળે તે જે મહિનામાં પેમેન્ટ મળ્યું હોય તેના પછીના મહિનાની ૭ તારીખ પહેલા સરકારમાં જમા કરાવવાના રહેશે અને તેનું ત્રિમાસિક પત્રક ફોર્મ નં. 27EQ માં ભરવાનું રહેશે.
 • પેમેન્ટ આપનાર (માલ ખરીદનાર) પાસે PAN ના હોય તો ટીસીએસની શું જવાબદારી થાશે?
કલમ ૨૦૬C (૧H) પ્રમાણે જો પેમેન્ટ આપનાર (માલ ખરીદનાર) પાસે PAN નંબર ના હોય તો પેમેન્ટ મળે તે રકમના ૧ % લેખે ટીસીએસ લેવાનો રહેશે.
 • ટીસીએસની રકમ ખરીદનાર પાસેથી કેવી રીતે અને ક્યારે વસુલ કરવી?
ટીસીએસની રકમ ખરીદનાર પાસેથી વસુલ કરવા માટે નીચે મુજબના બે વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે. (1) વેચનાર દ્વારા ટીસીએસની રકમ સીધી વેચાણ ના બીલ માં જ ઉમેરી દેવામાં  આવે. (2) વેચનાર દ્વારા ટીસીએસની રકમની ડેબીટ નોટ ખરીદનાર ને આપવામાં આવે. વધુ વિગત માટે સંપર્ક કરો: મોબાઈલ નં. +૯૧ ૯૩૭૬૯ ૬૨૨૪૪ / ૭૦૪૩૫ ૨૪૨૪૨ ઈમેઈલ : lawserve@ashutoshfinserv.com અમોને સોશીયલ મીડિયાના પ્લેટફોર્મ Ashutoshfinserv  યુ –ટ્યુબ ચેનલ અને FACEBOOKINSTAGRAMYOUTUBETWITTER & LINKEDINઅમને ફોલો કરો. અમે એન.આર.આઈ.ને આકર્ષક શરતો સાથે વૈશ્વિક સ્તરે એન.આર.આઈ. સેવાઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અમારા રેફરલ પાર્ટનર્સ બનવા માટે આમંત્રણ આપીએ છીએ.
Categories
Income Tax And Estate Planning Services

Practical Examples With Questions & Answer For Understanding The Calculation Of Tax Collected At Source (TCS)

 • On which amount TCS shall be collected?
TCS is to be levied only on the amount above Rs. 50 lakhs i.e. if Rs. 60 lakhs is received from a single person during the financial year for sale of goods then TCS to be collected on amount of Rs. 10 Lakhs @ 0.075% (i.e. after deducting the amount of Rs. 50 Lakhs from Rs. 60 Lakhs and then after TCS has to be paid in every month on amount in excess of Rs. 50 Lakhs). If goods of more than Rs. 50 Lakhs is sold before 01/10/2020 (i.e. Bill has made) and its payment received after 01/10/2020 then also TCS to be levied on amount received after 01/10/2020. Illustration 1: Sales made to a buyer is less than Rs. 50 Lacs up to 30-09-2020:
1 Sales up to 30-09-2020 Rs. 35 lacs
2 Amount received up to 30-09-2020 Rs. 25 lacs
3 Invoices raised from 01-10-2020 Rs. 30 lacs
As TCS shall be applicable beyond receipts of Rs. 50 Lacs. Therefore, on the initial receipt of Rs. 25 Lacs after 01-10-2020, TCS shall not be applicable. Consequently, TCS shall be applicable on Rs. 15 Lacs [Rs. 35 Lacs + Rs. 30 Lacs – 50 Lacs] as and when total Rs. 65 Lacs shall be received. Illustration 2: Sales made to a buyer is more than Rs. 50 Lacs up to 30-09-2020:
1 Sales up to 30-09-2020 Rs. 65 lacs
2 Amount received up to 30-09-2020 Rs. 30 lacs
3 Invoices raised from 01-10-2020 Rs, 20 lacs
As TCS shall be applicable beyond receipts of Rs. 50 Lacs. Therefore, on the initial receipt of Rs. 20 Lacs after 01-10-2020, TCS shall not be applicable. Consequently, TCS shall be applicable on Rs. 35 Lacs [Rs. 65 Lacs + Rs. 20 Lacs – Rs. 50 Lacs] as and when whole amount of Rs. 85/- lacks will be received. Illustration 3: Amount received from a buyer is more than Rs. 50 Lakh up to 30-09-2020:
1 Sales up to 30-09-2020 Rs. 65 Lacs
2 Amount received up to 30-09-2020 Rs. 55 Lacs
3 Invoices raised from 01-10-2020 Rs. 20 Lacs
As provision of TCS implemented from 01-10-2020, therefore TCS cannot be charged on collections made prior to 01-10-2020. Therefore, in this case, TCS shall be charged on the receipt of amount on or after 01-10-2020 i.e. on Rs. 30 Lacs [Rs. 65 Lacs + Rs. 20 Lacs – Rs. 55 Lacs].
 • Whether TCS is to be collected on the amount of sale including GST?
The FAQ issued by the Income Tax Department on TCS, provides that “the amount debited to the account of buyer or payment shall be received by seller inclusive of GST. As such, TCS to be collected on inclusive of GST.”
 • Which types of transactions will not be subject to TCS?
Export and import transactions and transactions on which TDS has to be deducted or TCS has to be collected under other section of any other law, than TCS will not be levied on such transactions.
 • When to deposit TCS amount?
The amount of TCS collected @ 0.075 % should be deposited in the government before 7th of the month following the month in which the payment was received and its quarterly return must be filed in Form no. 27EQ.
 • In the case of non-availability of PAN of the buyer, what shall be rate at which TCS to be collected?
Section 206C(1H) specifically provides that TCS shall be collected at the rate of 1% of sale consideration in case buyer of the goods fails to provide its PAN.
 • How and when to charge TCS from buyer?
There are two options available to collect TCS from Buyer (1) The TCS can be collected by charging through invoice. (2) The TCS can be collected by charging through debit note. For more information please contact us Mobile No. : +91 93769 62244 / 70435 24242 Email: lawserve@ashutoshfinserv.com Follow us using AshutoshFinserv on: FACEBOOKINSTAGRAMYOUTUBETWITTER & LINKEDIN. We invite NRIs to become our REFERRAL PARTNERS for promoting NRI Services globally with attractive terms.
Categories
View Blogs in Gujarati Income Tax And Estate Planning Services

ટેક્સ કલેકટેડ એટ સોર્સ (TCS) ની તા. ૦૧/૧૦/૨૦૨૦ થી લાગુ થયેલ જોગવાઈ ની સરળ સમજણ

ઇન્કમટેક્સ કાયદા હેઠળ ત્રણ પ્રકારના વ્યવહારો માં TCS ની જોગવાઈઓં લાગુ કરવામાં આવેલ છે. TCS ની જોગવાઈઓ જે કોઈ રકમની ચુકવણી કરવામાં આવે તેના પર લાગુ પડશે એટલે કે ચુકવણી ની રકમમાં TCS ની જે – તે  ટકાવારી મુજબની રકમ ઉમેરી આપવાની રહેશે. TCS તરીકે લેવામાં આવતી રકમ જેમણે ચૂકવેલ હોય તેને TDS ની જેમ પોતાને ભરવાના થતા ઇન્કમટેક્ષ સામે ટેક્સ બાદ મળી જાય છે. TCS અંગે એવી ગેરસમજણ પ્રવર્તી રહેલ છે કે TCS ને લીધે વધારાની ઇન્કમટેક્ષ ની જવાબદારી ઉભી થયેલ છે પણ હકીકતે ઇન્કમટેક્ષ વિભાગ આ પ્રકારના નાણાંકીય વ્યવહારો ઉપર નજર રાખવા માટે આ જોગવાઈ અમલમાં લાવેલ છે. TCS ભરવાપાત્ર ટેક્સમાંથી બાદ મળી જતો હોય વધારાની ટેક્સ ની જવાબદારી ઉભી થતી નથી. આ નવી આવેલી ટીસીએસની જોગવાઇઓની વિસ્તૃત સમજણ નીચે મુજબ આપેલી છે. (અ)રૂ. ૫૦ લાખથી વધારેના માલના વેચાણ ઉપર કરવામાં આવેલ ટીસીએસની જોગવાઈ પાછલા નાણાંકીય વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ દરમ્યાન આપની પેઢીનુ વાર્ષિક ટર્નઓવર ૧૦ કરોડ થી વધારે હોય અને ચાલુ નાણાકીય વર્ષમાં કોઈ પણ એક પાર્ટીને તમે રૂ. ૫૦ લાખથી વધુનું વેચાણ કરેલ હોય અને તેનું પેમેન્ટ તા. ૦૧/૧૦/૨૦૨૦ પછી મળેલ હોય ત્યારે રૂ. ૫૦ લાખથી ઉપરની જે રકમ મળે તેના પર ૦.૦૭૫% (તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૧ સુધી ૦.૦૭૫% ત્યારબાદ ૦.૧%)  ટીસીએસ ઉમેરીને પેમેન્ટ લેવાનું રહેશે એટલે કે રૂ. ૫૦ લાખથી વધારે નું વેચાણ કોઈ એક પાર્ટી ને કરેલ હોય તો જ આ જોગવાઈ લાગુ પડશે અને ટીસીએસ ની ગણતરી માટેની રૂ. ૫૦ લાખની મર્યાદા આખા નાણાંકીય વર્ષ માટેની છે .એક બાબત અંગે ખાસ ધ્યાન દોરવાનું કે ટીસીએસ ભરવાની જવાબદારી બીલ બને ત્યારે નથી પણ પેમેન્ટ મળે ત્યારે ઉભી થાય છે. માલના વેચાણ પર ટીસીએસની જવાબદારી અંગેની વિસ્તૃત સમજણ આપવાના ભાગરૂપે અમોએ પ્રશ્ન જવાબ તથા વ્યવહારુ ઉદાહરણો આપેલા છે જે નીચે મુજબની લીંક પર ઉપલબ્ધ છે. લીંક: https://www.ashutoshfinserv.com/wp-content/uploads/2020/10/TCS-FAQs-in-Gujarati-Ashutosh-Financial-Services-Pvt.-Ltd.-1.pdf (બ)વિદેશ પ્રવાસના હેતુસર કરવામાં આવતા ખર્ચ પર ટીસીએસની કરવામાં આવેલી જોગવાઈ: વિદેશના પ્રવાસના હેતુસર ટ્રાવેલ, હોટેલ લોજિંગ તેમજ બોર્ડીંગ કે અન્ય ખર્ચનો સમાવેશ થતો હોય તેવા ઓવરસીઝ ટુર પ્રોગ્રામ, પેકેજ નું કોઈપણ ટુર ઓપરેટર દ્વારા વેચાણ કરવામાં આવે તો તેને ખરીદનાર પાસેથી વસુલ કરવામાં આવતી રકમ પર ૫% લેખે ટીસીએસની વસુલાત કરવાની રહેશે. (ક)વિદેશમાં નાણાં મોકલતા સમયે ટીસીએસની વસુલાત ની કરવામાં આવેલ જોગવાઈ : રીઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ની લીબરલાઈઝડ રેમીટન્સ સ્કીમ(LRS) અંતર્ગત જો કોઈ પણ વ્યક્તિ દ્વારા કોઈ એક નાણાંકીય વર્ષ દરમ્યાન વિદેશમાં રૂ. ૭ લાખથી વધુ રકમ રોકાણ, ગીફ્ટ અને મેઈન્ટેનન્સ પેટે મોકલવામાં આવે તો તેવી રેમીટન્સની રકમ પર ૫% ના દરે ટીસીએસની વસુલાત કરવામાં આવશે એવી જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. અત્રે એ ઉલ્લેખનીય છે કે અમુક સમાચાર માધ્યમો માં આ TCS ની જોગવાઈઓં નોન રેસીડેન્ટ ઇન્ડિયન(NRI) ને લાગુ પડશે તેવું પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું છે જે અંગે ધ્યાન દોરવાનું કે હકીકતમાં આ જોગવાઈ ફક્ત રહેવાસી ભારતીયોને જ લાગુ પડશે કે જેમાં લીબરલાઈઝડ રેમીટન્સ સ્કીમ(LRS) અંતર્ગત બહાર નાણાં મોકલાવવામાં આવે છે.  નોન રેસીડેન્ટ ઇન્ડિયન (NRI) તેમની ૧ મિલિયન ડોલર ની સ્કીમ અંતર્ગત અને NRO ખાતા માંથી NRE ખાતા માં નાણાં ટ્રાન્સફર કરી અથવા NRE ખાતામાંથી સીધાજ વિદેશ નાણાં મોકલે તો તેમાં TCS વસુલવાની જોગવાઈ લાગુ પડતી નથી. વધુ વિગત માટે સંપર્ક કરો: મોબાઈલ નં. +૯૧ ૯૩૭૬૯ ૬૨૨૪૪ / ૭૦૪૩૫ ૨૪૨૪૨ ઈમેઈલ : lawserve@ashutoshfinserv.com અમોને સોશીયલ મીડિયાના પ્લેટફોર્મ Ashutoshfinserv  યુ –ટ્યુબ ચેનલ અને FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE, TWITTER & LINKEDINઅમને ફોલો કરો. અમે એન.આર.આઈ.ને આકર્ષક શરતો સાથે વૈશ્વિક સ્તરે એન.આર.આઈ. સેવાઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અમારા રેફરલ પાર્ટનર્સ બનવા માટે આમંત્રણ આપીએ છીએ.
Categories
Income Tax And Estate Planning Services

A Simplified Understanding Of The Provision Of Tax Collected At Source (TCS) Applicable From Dtd. 01/10/2020

The provisions of TCS are applicable in three types of transactions under the Income Tax Act. The provisions of TCS will apply to any amount paid, that means the percentage of TCS has to be added to the payment amount. Those who have paid the amount of TCS, can claim credit of TCS against payment of Income Tax, just as TDS. There is a misunderstanding about TCS that TCS has created additional income tax liability but in fact this provision has been implemented by the Income Tax Department to monitor such financial transactions. Additional tax liability does not arise as credit of TCS is given as a set off from liability of Income Tax. A detailed understanding of the provisions of this newly introduced TCS are given below.
 • Provision of TCS on sale of goods in excess of Rs. 50 lakh.
If the annual turnover of your firm is more than Rs. 10 crore in previous year 2019-20 and you have sold the goods of more than Rs. 50 Lakhs in the current financial year to single party and if its payment is received after 01/10/2020, then payment has to be taken by adding TCS @ 0.075 % (TCS rate upto 31/03/2021 is 0.075% then after 0.1%), which means this provision is applicable to any single party to whom sale has been made of more than Rs. 50 Lakhs. For calculation of TCS, limit of Rs. 50 Lakhs is for entire financial year. Here, it should be noted that obligation to pay TCS arises not when the bill is made but when the payment is received. Here, we have provided a link of FAQs and practical examples as a part of detailed explanation of liability of TCS on sale of goods. Link : https://www.ashutoshfinserv.com/wp-content/uploads/2020/10/TCS-FAQs-in-English-Ashutosh-Financial-Services-Pvt.-Ltd.-1.pdf
 • Provision of TCS on expenses incurred for the purpose of foreign travel:
The Overseas Tour Program package, which includes travel, hotel lodging as well as boarding or other expenses for the purpose of traveling abroad, are sold by any tour operator, TCS will be charged at the rate of 5% on the amount charged for tour package from the buyer.
 • Provision made for collection of TCS at the time of remittance abroad:
There is provision of TCS that if any person sends an amount more than Rs. 7 Lakhs to any person in foreign country for investment, gift or maintenance purpose under the Reserve Bank of India’s Liberalised Remittance Scheme (LRS), then TCS will be levied at the rate of 5% on the amount of remittance exceeding Rs. 7 Lakhs. Here, it is important to note that there have been discussions in media that the provisions of TCS will be applicable to Non-Resident Indians (NRIs) too. However this provision applies only to resident Indians who remit the money under the Liberalised Remittance Scheme (LRS). The provision is NOT APPLICABLE for any Non-Residents remitting funds to and from India through their NRE bank account or through NRO bank accounts under the remittance of assets scheme. For more information please contact us: Mobile No. : +91 93769 62244 / 70435 24242 Email: lawserve@ashutoshfinserv.com Follow us using AshutoshFinserv on: FACEBOOKINSTAGRAMYOUTUBETWITTER & LINKEDIN. We invite NRIs to become our REFERRAL PARTNERS for promoting NRI Services globally with attractive terms.
Categories
NRI Services

Tax Collected At Source (TCS) Provisions Are Not Applicable To Non-Resident Indians (NRIs)

 • There has been a lot of discussion in media over the Tax Collected at Source (TCS) imposed by the government from 1/10/2020.
 • Such TCS is NOT APPLICABLE for any Non-Residents remitting funds to and from India through their NRE bank account or through NRO bank account under the remittance of assets scheme.
 • However, it is applicable to residents sending funds abroad to their relatives or for making any investment abroad and such other fund transfers under the Liberalised Remittance Scheme (LRS) by resident Indians.
 • The TCS is not an additional tax that is imposed as the credit of it can be claimed against the final income tax liability. It is one more means of collecting Income Tax in advance by the taxpayer.
 • The purpose of TCS for the Income Tax Dept. is to monitor the transactions which are undertaken by the taxpayers.
For further details, contact us: Ashutosh NRI Services Mobile: +91 70435 93388 / 70430 88859 Email: nris2@ashutoshfinserv.com / nris1@ashutoshfinserv.com Follow us using AshutoshFinserv on: FACEBOOKINSTAGRAMYOUTUBETWITTER & LINKEDIN. We invite NRIs to become our REFERRAL PARTNERS for promoting NRI Services globally with attractive terms.
Categories
View Blogs in Gujarati Insurance Services

લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સ ટર્મ પ્લાનના લાભ, વિમાની રકમ, પ્રીમીયમની સરખામણી કરી તમારી જરૂરિયાત ને અનુરૂપ શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ ખરીદો

લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સ ટર્મ પ્લાનના લાભ, વિમાની રકમ, પ્રીમીયમની સરખામણી કરી તમારી જરૂરિયાત ને અનુરૂપ શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ ખરીદો ◾ લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સ ટર્મ પ્લાન દ્વારા આપ નાના પ્રીમીયમે મોટી રકમના વિમાનો લાભ મેળવી શકો છો. ટર્મ પ્લાન એ લાઈફ ઈન્સ્યોરન્સનો સૌથી શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે. ◾ તમે તમારા મૃત્યુ બાદ તમારા કુટુંબને એક મોટી રકમ અપાવી તમારા કુટુંબને નાણાકીય રક્ષણ પૂરું પાડી શકો છો. ◾ આ ટર્મ પ્લાન ૧૮-૬૫ વર્ષ ની કોઈપણ વ્યક્તિ લઇ શકે છે. વીમો લેવા માટે તેમની આવક, સ્વાસ્થ્યની સ્થીતી, હાલમાં ધરાવતા ચાલુ જીવન વિમાની રકમને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે. ◾ કેટલા વર્ષ સુધી કવર મેળવવું અને કેટલા વર્ષ પ્રીમિયમ ભરવા તેની સુગમતા રહે છે. તે તમે તમારી જાતે નક્કી કરી શકો છો. ◾ ૧૮ વર્ષના વ્યક્તિને તેની ઉમર ૬૫ વર્ષની થાય ત્યાં સુધીનો ૧ કરોડનો ટર્મ પ્લાન, રોજના માત્ર રૂ. 24/-, ૩૦ વર્ષની વ્યક્તિ માટે ૧ કરોડનો ટર્મ પ્લાન માત્ર રૂ. ૩૨/- અને ૪૦ વર્ષની વ્યક્તિ માટે ૧ કરોડનો ટર્મ પ્લાન માત્ર રૂ. ૫૦/- ભરીને લઇ શકાય છે. ◾ જો કોઈને તમાકું કે કોઈ પણ પ્રકારનું વ્યસન ન હોય તો તેમના માટે પ્રીમિયમમાં ફાયદો મેળવી શકાય છે. ◾ સ્ત્રીઓ માટે પુરુષ કરતા ઓછા પ્રીમીયમે ટર્મ પ્લાન લઇ શકાય છે. ◾ પોલિસી ટર્મ પુરી થયાં બાદ તમે તમારા ભરેલા બધા જ પ્રીમિયમ પાછા મેળવી શકો તેવો વિકલ્પ પણ તમે પસંદ કરી શકો છો. ◾ તમે વધારાના રાઈડર જેવા કે આકસ્મિક મૃત્યુ ના ફાયદાવાળું રાઈડર, ગંભીર બીમારીઓ થાય ત્યારે એક લંબ-સમ રકમ વાળું રાઈડર પણ પસંદ કરી શકો છો. ◾ તમે કલમ 80(C) હેઠળ ટેક્ષનો બેનિફિટ પણ મેળવી શકો છો. ◾ અમે ઘણી કંપનીના ઈન્સ્યોરન્સના ટર્મ પ્લાન આપીએ છીએ, આ બધીજ કંપનીઓ ના જે જે પ્લાન છે તેની સાથે સરખામણી કરીને આપની જરૂરીયાત પ્રમાણે, ઓછા પ્રીમિયમે, સારામાં સારી કંપનીના અને સૌથી સારી વિશેષતા સાથેના ઈન્સ્યોરન્સ પ્લાન આપશું. તમારા માટેનો શ્રેષ્ઠ વિમાનો પ્લાન લેવા માટે આજે જ અમારો સંપર્ક કરો. Mob. No. : +91 6358755770, +91 7043893388 Email: rm.insurance@ashutoshfinserv.com Follow us using Ashutoshfinserv on Facebook , Instagram , Youtube , Twitter & Linkedin. અમે એન.આર.આઈ.ને આકર્ષક શરતો સાથે વૈશ્વિક સ્તરે એન.આર.આઈ. સેવાઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અમારા રેફરલ પાર્ટનર્સ બનવા માટે આમંત્રણ આપીએ છીએ.
Categories
Insurance Services

Life Insurance Term Plan – Benefit, Sum Assured, Premiums – Compare And Buy The Best Suited To Your Needs.

Life insurance Term Plan is an insurance where you can get large amount of insurance at a small premium. A term plan is the pure form of life insurance. ◾ As you get a large Lump-sum amount on your death, you can secure your family after your death and provide financial protection to your family. ◾ This term plan can be taken by anyone between the ages of 18-65. Additional insurance can be taken based on their income, health status, and current life insurance amount. ◾ Flexibility of years of insurance and premium, for how many years you want life cover and for how many years you want to pay premium. ◾ 18 year old person will be able to take a term plan of Rs 1 Crore till he reaches the age of 65, only @ Rs. 24 premium per day. Same way 30 year old person can get @ 32/- rupees a day and 40 year old person can get @ 50/- rupees a day. ◾ Non-smoker and non-Tobacco user can get more benefit in premium. ◾ Women can get lower premium for insurance than men. ◾ You can also choose the option for refund of your all paid premiums after the end of the policy term. ◾ You can also choose additional riders such as a rider with to get a lump sum amount when critical illnesses occur or a rider with the benefit of accidental death. ◾ You can also get tax benefits under 80(C). ◾ We offer insurance plans of many companies, we suggest best plan suitable for you after comparing the plans of all these companies, with the lowest premium, best company and best features as per your requirement. Contact us to get the best insurance plan for you. Mob. No. : +91 6358755770, +91 7043893388 Email: rm.insurance@ashutoshfinserv.com Follow us using AshutoshFinserv on: FACEBOOKINSTAGRAMYOUTUBETWITTER & LINKEDIN.
Categories
NRI Services

Special Tax Benefit For Non-Resident Indians (NRI)

▪️ Any Long-term capital gain on sale of shares of Indian Companies, listed and unlisted or any government securities will be exempt if the sale consideration is reinvested within 6 months into shares of Indian Companies , Deposits with Indian companies (including Indian Banks) or Government Securities. ▪️ The above relief is available under section 115F of the Income Tax Act (Chapter XII-A). ▪️ The sale consideration can be invested in deposits of top class Indian companies offering an interest above 7% p.a. ▪️ The investment made to claim the deduction has to be held for 3 years. ▪️ If sale consideration is partially invested, proportionate deduction is allowable. ▪️ This provision opens an opportunity for lucrative tax planning for NRI and an attractive investment opportunity simultaneously. For further details, contact us: Ashutosh NRI Services Mobile: +91 70435 93388 / 70430 88859 Email: nris2@ashutoshfinserv.com / nris1@ashutoshfinserv.com Follow us using AshutoshFinserv on: FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE, TWITTER & LINKEDIN. We invite NRIs to become our REFERRAL PARTNERS for promoting NRI Services globally with attractive terms.